Search box

[ux_banner height=”500px” bg=”28″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.44)” bg_pos=”32% 28%” parallax=”3″]

[text_box]

SEARCH ELEMENT

Insert a Product Search box anywhere

[search style=”flat” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Default style”]

[search]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Flat style”]

[search style=”flat”]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”500px” bg=”28″ bg_pos=”58% 16%”]

[text_box width=”37″ position_x=”0″ text_align=”left”]

Search box inside a banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[gap height=”25px”]

[search size=”large”]

[/text_box]

[/ux_banner]

THÔNG TIN TIẾP NHẬN

  • Đại diện:  TRƯƠNG VĂN VŨ
  • Điện thoại:  000 000 00 00
  • Địa chỉ tiếp nhận hiện vật:  77 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM

* Mong Quý Ân Nhân ghi rõ  [Nội dung chuyển khoản]

0000 0000 00000

VietcombankNgân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Chi nhánh HCM

THÔNG TIN TIẾP NHẬN

  • Đại diện:  TRƯƠNG VĂN VŨ
  • Điện thoại:  000 000 00 00
  • Địa chỉ tiếp nhận hiện vật:  77 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM

* Mong Quý Ân Nhân ghi rõ  [Nội dung chuyển khoản]

000 000 00000

Tên Tài khoản:  TRƯƠNG VĂN VŨ